Žádost o grant právě odeslána

Žádost o grant právě odeslána

Cílem projektu je jednorázový nákup vícemístného automobilu v červnu 2017 pro klub, který by zajistil:
- dopravu na krajské a republikové soutěže ve všech věkových kategoriích, tím pádem vyšší počet hráčů,
které můžeme vzít na zápasy
- vyšší bezpečnost přepravy
- úsporu pohonných hmot
- nižší počet ujetých kilometrů
- šetrnost k životnímu prostředí (splňuje normu EURO 6)
- posílení týmového ducha družstva při společném cestování