Zrcadlo: 1.ročník Vánočního poháru

14.12.2013 16:47

...s k o n č i l   p r v n í   r o č n í k   V á n o č n í h o   p o h á r u ...

VÍTĚZÍ KOLÍN A BÝCHORY...

HVĚZDIČKY TURNAJE: Jiří Lang a Sabina Danišová

Domácí Býchory a hostující Kolín si odvezly putovní pohár...

k o n e č n é   p o ř a d í

chlapci

1 SK Volejbal Kolín mladší žáci
2 DDŠ Děčín
3 DDŠ Hostouň B
4 DDŠ Hostouň A
5 DDŠ Hamr na Jezeře
6 DDS Býchory A
7 DDŠ Chrudim
8 DDŠ Býchory B

děvčata

1 DDŠ Býchory B
2 DDŠ Býchory A
3 Hamr na Jezeře
4 SK Volejbal A
5 SK Volejbal B