proč a jak?

05.11.2016 11:53

Vážení příznivci volejbalu,

za organizační tým nově založené ligy VOLEJBALOVÍ PINKAČI KOLÍN (VPK) se na Vás obracím, zvu Vás a přikládám potřebné informace k této dlouhodobé volejbalové soutěži, pořádané pod záštitou SK Volejbal Kolín.

Liga VOLEJBALOVÝCH PINKAČŮ KOLÍN (VPK) si bere za cíl vytvořit stabilní turnajové zázemí pro týmy, které mají rádi volejbal hraný s úsměvem a pro radost, bez potřeby výkonů profesionálních hráčů a zbytečného napětí. Liga VPK je tu právě pro ty z Vás, pro které výše zmíněná myšlenka je při hře volejbalu ta nejpodstatnější.

Cílem a smyslem je také pravidelné setkávání týmů, které se již z různých turnajů znají, anebo budou mít příležitost se prostřednictvím těchto turnajů poznat. Rádi bychom nechali vzniknout volejbalovou komunitu, která se několikrát v roce, v období podzimu a zimy sejde a bude sehrávat soutěž v zázemí sportovní haly STAP v Kolíně.
Když se vše vydaří, rádi bychom pak každý ročník uzavírali letním turnajem, 5. v pořadí, spojeným s dobrou hudbou a občerstvením.
Pro účast týmů na letním závěrečném turnaji bude přihlédnuto k účasti na jednotlivých turnajích, které se budou konat v níže uvedených termínech.
První ročník ligy bude 2016/2017 s těmito pevně stanovenými termíny turnajů, a to 19. 11. a 10. 12. 2016, 4. 2. a 4. 3. 2017.
Každého turnaje se může zúčastnit a na každý turnaj tedy lze přihlásit 12 týmů. Důvodem je kapacita hřišť v hale a hladký časový průběh turnaje.
Každý turnaj bude mít svého vítěze a veškeré výsledky každého turnaje budou zanášeny také do výsledkové listiny celkové soutěže pro daný ročník.

Formální stránka:
Liga má své desatero pravidel, která jsou stanovena organizačním týmem Ligy VPK a dohled nad jejich plněním povede tzv. ombudsman turnaje.
Součástí ligy budou také základní pravidla hry a bodové hodnocení za odehrané zápasy a turnaje.
Startovné každého turnaje je standardně 600 Kč/tým.

Kontaktní osoby Ligy VPK, na které se můžete obracet se svými dotazy jsou Helena Milerová (+420728036300) a Martin Zamazal (+420777018895).
Kontaktovat nás můžete prostřednictvím emailu: info@skvolejbalkolin.cz.

Rádi bychom, aby v případě, že Vás tento předložený volejbalový projekt zaujme a budete se se svým týmem chtít ligy pravidelně účastnit, abyste pečlivě zvážili přihlášení a přistoupili k němu zodpovědně a závazně!

Své týmy přihlašujte zasláním emailu na uvedenou adresu info@skvolejbalkolin.cz do 16. 10. 2016!


Tímto emailem oslovujeme zástupce týmů, které sami z nejrůznějších turnajů dobře známe a hra s Vámi nás baví a těší.
Pokud víte o týmu či týmech, které by tato myšlenka Ligy VPK zaujala, tak neváhejte šířit dál. Děkujeme.

Budeme se těšit Vašemu zájmu a čekáme na Vaše ohlasy.

Ahoj Helena a Martin