Pozvánka: FIALOVÝ PINĎA CUP

26.11.2013 18:49

p o z v á n k a   n a   b a r e v n ý   t u r n a j

F I A L O V Ý    PINĎA CUP 9

POZOR!!! TURNAJ ZAČÍNÁ V 17 HODIN!!!

TERMÍN Úterý 26.11.2013
ČAS 17- 18:30 hodin
KDO Tygřice, Tygři, MŽCI, MŽKY
BARVA fialový minivolejbal dvojic (1.turnaj)


Na turnaj zvou "dravé" Tygřice,Tygři: