DESATERO

09.11.2016 10:03

ZÁKLADNÍ DESATERO PINKAČE ligy:

1. PINKAČ zdraví každého AHOJ
2. PINKAČ nepoužívá při hře zbytečně sprostá slova 
3. PINKAČ dává svým chováním příklad jiným
4. PINKAČ dbá pokynů organizátorů
5. Buď ohleduplným PINKAČEM
6. PINKAČ je přátelský k ostatním
7. Buď veselý PINKAČ a rozdávej dobrou náladu - uvědomuj si, že hraješ proto, abys zajímavým způsobem a v příjemné společnosti strávil svůj volný čas. Tvá dobrá nálada se bude přenášet i na ostatní
8. Ego stranou, PINKAČI jsi součástí týmu, na profi si tu nehrajeme!
9. PINKAČ dodržuje zdravý životní styl a především pitný režim
10. PINKAČ připravuje hřiště a pinkačce není blbé podávat balony