ČVS: Metodický web

26.10.2013 16:46

Zpráva předsedy č. 45 – Vzdělávání trenérů a metodika v ČVS 1. díl: metodický web a diskusní fórum

Vážení volejbalisté!

Dnes a určitě i ve dvou dalších zprávách se budu věnovat tématu vzdělávání trenérů a metodiky v rámci ČVS. Výhodou seriálu článků „Zpráva předsedy“ nesporně je, že trvale visí na webu ČVS a dají se zpětně posuzovat a kontrolovat. Před rokem (konkrétně 3. 9. 2012) byla uveřejněna Zpráva č. 6 „Metodik ČVS – těžká disciplína“. K ní se vrátím a vyjdu z jejího obsahu v příštím pokračování. Dnes bych rád věnoval pozornost vzniku samostatného metodického webu a diskusního webového fóra TMK (trenérsko-metodické komise – vedoucí Ivan Pelikán).

Tak tedy dnešním dnem je zveřejněn přístup na web „ČVS Metodika“ (metodika.cvf.cz) s „Diskusním fórem TMK“ (volejbal-online.cz). Zodpovědnými osobami jsou za metodický web Petr Juda a za diskusní fórum Ivan Pelikán, předseda TMK. Vše pomáhá koordinovat technologický spolutvůrce Jiří Popelka a odborně jsem přiložil ruku k dílu i osobně.

Metodický web vzniká zaprvé proto, že oficiální stránka ČVS dozná v dohledné době změn a bude mít ambici dávat přednost především aktuálním informacím. Naproti tomu metodické články mají mít zpravidla trvalejší platnost, musí zůstat viset trvale nebo minimálně dlouhodobě a přitom by měly být snadno dosažitelné. Krátce řečeno: vytvořením metodického webu se chceme zbavit dvou protichůdných strategií na hlavním webu ČVS. Zadruhé: ve stávající složité struktuře webu ČVS bylo velmi obtížné se dobrat k informacím z oblasti metodiky, a jakékoliv další větvení podle odborných hledisek by nesmírně komplikovalo přehlednost a dosažitelnost. Třetím důvodem je fakt, že na webu Volejbalové akademie bylo za sedm let nashromážděno obrovské množství kvalitních odborných článků a překladů a bylo by trestuhodným mrháním, nevyužít je plošně jako odborné báze ČVS.

Vybrali jsme z několikatisícového seznamu cca 500 článků, především od Dr. Petra Judy (nejvíce medicínská oblast), Doc. Miroslava Vaváka (převážně kondice) a Radka Krpače (především překlady cizojazyčných článků). Nechybí slušná zásoba článků Jiřího Zacha z let 2007 - 2009 (nejčastěji s tématikou mládežnický volejbal), Michala Palinka (převažuje beachvolejbal) a Ivana Pelikána. Snažil jsem se redukovat vlastní články (pokud nejsou ryze metodické), aby metodický web ČVS nasál jiný vítr a směr, než měl web Volejbalové akademie. Moje články pro tento web měly zpravidla nějaký „pocitový“ přesah a nehodí se příliš na oficiální svazový web. Nechám je pro vlastní web, který dozná změn od 1. 1. 2014 a bude mít charakter čistě osobního blogu. Na webu „ČVS Metodika“ budou pravidelně počínaje příštím týdnem přibývat články jak z domácí produkce, tak překlady cizojazyčných článků. Budeme překládat z více jazyků, aby naše otevírání se světu bylo co nejširší, přesto jsme se domnívali, že publikační snaha našich trenérů je tak vzácná, že by bylo nemoudré, aby to kvalitní, co se na webu Volejbalové akademie za sedm let objevilo a má nadčasovou odbornou platnost, zapadlo beze stop. Takto plýtvat s lidskou energií nesmíme.

A nyní, jak by to mělo fungovat:

 1. Na webu cvf.cz zůstanou pouze aktuální informace z oblasti vzdělávání typu „Co? Kdy? Kde?“ Navíc se zde budou objevovat informace TMK včetně metodických dopisů, které na hlavní straně webu ČVS zůstanou jako aktuality zhruba týden, poté budou převedeny na web metodika.cvf.cz a zde budou trvale k dohledání v příslušných rubrikách (viz bod 4).
 2. Přístup z webu cvf.cz na web metodika.cvf.cz bude dvoucestný: buď kliknutím z banneru „Metodika“ (vpravo) nebo z odkazu „Metodika“ v menu „Vzdělávání“.
 3. Přístup na volejbal-online.cz bude z banneru „Diskusní fórum TMK“ na webu metodika.cvf.cz a pravidla diskuse vysvětlí v nejbližším článku Ivan Pelikán, který bude odbornou výměnu názorů moderovat.
 4. Z hlediska struktury má základní menu 8 položek, ale z hlediska odborně-ideového záměru má pět hlavních nosných oblastí:
 • Volejbal (obsah a popis hry a jejich částí)
 • Učení, trénink, koučink (činnost trenéra)
 • Související obory (kondice, medicínská oblast, psychologická oblast)
 • Zajímavosti (profily osobností, zajímavé projekty, trenérské názory)
 • Beachvolejbal

Dále jsou zde položky menu „Media“(„Foto“, „Video“ a „Knihy a DVD“), které se budou postupně budovat a naplňovat. Co se týká charakteru článků, odvíjí se samozřejmě osobních stylů jednotlivých autorů. Důležité je upozornit, že pokud v některých příspěvcích převažuje hodnotící stanovisko (především u hodnocení akcí), zařazovali jsme takové články do menu: Zajímavosti – Trenérské názory, i když třeba ukazují na některou dílčí oblast. Objevují se zde názory protagonistů tohoto webu, ale také zprostředkované názory v článcích přeložených ze zahraničních zdrojů.

A na závěr, co se týká odborného členění. Myslím, že velmi snadno se shodneme na tom, že medicínská, psychologická a kondiční oblasti potřebují své vlastní rubriky a asi by nebylo sporu ani v tom, jak tyto oblasti členit. Polemiku zpravidla vyvolává členění vlastní volejbalové hry a činnosti trenéra. V zásadě jdeme cestou, že menu „Rozbor hry“, předkládající popis volejbalu a jeho částí, odpovídá na otázku CO?, a menu „Učení, trénink, koučink“ odpovídá spíše na otázky JAK?, eventuálně PROČ? Co se týká rozdělení „Rozboru hry“, je celkem běžné dělit volejbal podle zaměření textu na některou individuální činnost (podání, přihrávka, nahrávka, útok, blok, vybírání, resp. činnosti bez míče). Z hlediska herních celků (menu „Herní celky“) dělíme popis volejbalové hry na:

 • Činnost po podání soupeře – tzn. především útok po vlastní přihrávce
 • Činnost po vlastním podání – tzn. obrana, založení a realizace protiútoku
 • Systémy a principy hry – tzn. celková organizace hry družstva 

Menu „Herní analýzy“ nabízí rozbory jednotlivých akcí či zápasů, s tendencí spíše ke statistice, ale nejen k ní. Úplným závěrem bych rád upozornil na menu „Zajímavé projekty“, kdy je možno srovnat svazové modely z více zemí jako například Finska, Belgie, Polska, Německa, Francie atd. Menu „Profily osobností“ nabízí pohledy na některé osoby, jejichž život je výrazně spjat s volejbalem. Samozřejmě, že beachvolejbal má rovněž svou samostatnou rubriku, která je zatím bez pod-rubrik, ale tento stav se bude jistě vyvíjet. Tolik k obsahu.

Vážení volejbalisté! Webová strana „ČVS – Metodika“ je tu pro vás. Rád bych vás vyzval, abyste byli na jedné straně shovívaví a vstřícní (například jsme si vědomi, že stránku budeme muset formálně upravovat – jednotnost písma, členění odstavců, fotky atd.), na druhé straně konstruktivně kritičtí a hlavně aktivní. Český volejbalový svaz zajistí pravidelný přísun článků, ale je rovněž na vás, abyste buď prostřednictvím diskusního fóra (to bude koučovat Ivan Pelikán) nebo formou samostatných příspěvků (zde se můžete obracet rovněž na Petra Judu) proměnili tento web částečně ve svůj. Potlačte nejistotu a buďte odvážní. Ze své vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že když jste donuceni něco napsat a zveřejnit, tak vás to donutí více přemýšlet o vlastní podstatě trenérské činnosti.

Pokračování příště: 2. díl „Strategie vzdělávací činnost v ČVS“.

V Jáchymově, dne 24. 10. 2013, Zdeněk Haník

Článek vložil vurbs
Článek publikován 24.10.2013