Camp šampionů 2014

19.02.2014 10:44

... i n f o r m a c e  ...

C A M P   Š A M P I O N Ů

16.8.(sobota)- 23.8.2014 (sobota)

     

Ú v o d

         Schéma tohoto prázdninového soustředění jsem vyzkoušel již více než stokrát.... Zúčastnili se mistrně ČSSR či ČR, stejně jako mistři ČR... TJ Agro Kolín či Setuza nebo SKP Ústí nad Labem,... Extraligoví hráči minulosti či současnosti....Provazníková, Hrabalová, Flejberková, Moudrá, Münsterová, Živcová, Votroubková, Protivová či Habr (České Budějovice), Moník (Příbram), Fortuník (Odolena Voda), Koláčný (zahraničí), Kopáček (Liberec), Pajma (ČZU Praha), Pěkný (Ústí n.L.), Mooz, Svoboda či jiní ve svém dětském věku...

F i l o s o f i e

        Děti jsou mimo rodné město a vyrovnávají se s celodenním pestrým programem. Dbá se na výchovu k přesnosti (režim dne), k zodpovědnosti (trénink, systém služeb) a soutěživosti (bodování, volejbalové vysvědčení). Celodenní program je večer zakončen podrobným hodnocením dne....

P r o g r a m

 • Účastnické motivační tričko
 • 6- 8 tréninků denně (rozcvička, trojúhelník, teorie, HK, LA, turnaj)
 • 42 tréninků za LVC
 • Volejbalové vysvědčení (VOLVYS)
 • Dlouhodobá hra
 • Ranní hry
 • Trénink volejbalového řemesla
 • Zásady správné volejbalové hry (ZSVH)
 • Kybernetika volejbalu (KV)
 • Kimovky a Setonovky (paměť) (KAS)
 • Lehká atletika (LA)
 • Sportovní gymnastika (SG)- přeskoky, akrobacie, překážkové dráhy
 • Žebříček zdatnosti (ŽZ)
 • Obratnost s míčem a míčkem (MMČ)
 • Štrikování se švihadlem (Š)
 • Ještě něco navíc (další výzvy pro aktivní děti) (JNN)
 • Lov Bobříků (Foglarovy zkoušky) (BOB)

O r g a n i z a c e

         Představa je taková, že rodiče zavezou děti do místa konání, kde campový program začíná v sobotu ve 14 hodin a končí příští sobotu ve 13 hodin (po obědě). Stravování začíná večeří a končí obědem... Na závěrečném hodnocení (10:30- 11:15) proběhne vyhodnocení LVC a předání volejbalového vysvědčení, motivačních triček...